Ihmisten teatteria Kallioon

Kesäteatteri mielletään usein viihteelliseksi rillumareiksi, joka on omiaan hauskuuttamaan mökkikansaa mutta ei tyydyttämään todellisen taiteen ystävän esteettistä ja älyllistä janoa.  Monet kesäteatteriesitykset ovatkin aiheiltaan nostalgisia ja kevyitä. Kesäteatterin kenttä on kuitenkin muuttumassa yhä moninaisemmaksi ja runsaammaksi.
Suuri osa kesäteatterista tuotetaan nimenomaan harrastajaproduktioina. Aktiiviset kansalaiset tekevät teatteria silkasta esiintymisen ja yhteistyön ilosta. Teatteri tuo yhteen eri ikä- ja yhteiskuntaluokat ja tarjoaa arvokkaita onnistumisen ja itsensä ylittämisen kokemuksia. Tämä on omiaan lisäämään koko yhteisön henkistä hyvinvointia.

Katos-festivaali on vahvasti sitoutunut kesäteatterin sosiaaliseen perinteeseen. Haluamme osoittaa, että teatteri on muutakin kuin institutionaalisissa ympäristöissä esitettävää taidetta, jota taloudellisesti pystyvä yleisö passiivisesti kuluttaa. Uskomme, että meillä jokaisella on kyky ja oikeus tehdä taidetta. Emme missään tapauksessa väheksy perinteistä kesäteatteriviihdettä, mutta mielestämme kesäteatterissa on myös uudistamisen varaa. Haluamme esitellä taiteellisesti kunnianhimoisia aiheita ja uusia teatterintekemisen tapoja sekä tuoda kesäteatterin spontaaniutta ja katoavaisuutta kiviseen kaupunkiympäristöön.

Uniikki: Kaukana kaunis maailma

Kommentit